Unipack mašina za pakovanje viskoznih proizvoda

Mašina je namenjena za automatsko formiranje kesica sa četiri vara različitih dimenzija u jednom nizu, za pakovanje različitih vrsta proizvoda u prehrambenoj, farmaceutskoj, kozmetičkoj, hemijskoj  i dr. granama industrije.
Unipack u simplex varijanti ima kapacitet do 30 kesica u minuti u zavisnosti od tipa folije i dužine kesice.

– širina od 35 do 150 mm u simplex i od 35 do 75 u duplex varijanti
– dužina od 50 do 200 mm        

 

Na sudu je postavljen turbinski mešač koji održava sirovinu u toplom stanju

Brza i laka izmena delova pri prelasku sa formata na format.
Za doziranje viskoznih proizvoda predviđen je dozator sa duplikatorskim sudom SG.
Viskozni proizvodi koji se doziraju su kozmetičke kreme i med koji zahtevaju temperiranje da bi se adekvatno dozirali.
Dozator može biti u simplex i duplex varijanti u zavisnosti od traženog kapaciteta
Zapremina duplikatorskog suda je 40l.
Na sudu je postavljen turbinski mešač koji održava sirovinu u toplom stanju.
Zagrevanje duplikatora vrši se električnim grejačima, a kontrola temperature vrši se PID regulatorom.
Dozirni sistem je izveden na principu klipne pumpe sa pneumatski upravljanim ventilima.

Klipne pumpe su uronjene u sud

Klipne pumpe su uronjene u sud.
Dozator se može koristiti kao odvojen uređaj i da se koristi za doziranje u drugi tip ambalaže.
Radi obezbeđivanja doze u granicama neophodno je održavanje nivoa proizvoda u usipnom košu konstantnim.
Sve funkcije koje mašina obavlja su praćene odgovarajućim senzorskim podsistemom.
Upravljanje procesom rada preko PLC-a, sa ugrađenim SIEMENS HMI-om.
Tačno mehaničko i električno uputstvo.
Brza i laka izmena delova pri prelasku sa formata na format.

Opcija

Težinski kontrolni (checkweighing) sa odbacivanjem nekorektnih kesica
Ink jet printer
Easy open
Thermo printer
Metal detektor
Izlazni transporter