Unipack mašina za doziranje tečnih kremastih i pastoznih proizvoda

Mašina je namenjena za automatsko formiranje kesica sa četiri vara različitih dimenzija u jednom nizu, za pakovanje različitih vrsta proizvoda u prehrambenoj, farmaceutskoj, kozmetičkoj, hemijskoj  i dr. granama industrije. Unipack u simplex varijanti ima kapacitet do 30 kesica u minuti u zavisnosti od tipa folije i dužine kesice. Unipack u duplex varijanti ima kapacitet do 60 kesica u minuti u zavisnosti od tipa folije i dužine kesice. Dimenzije kesica:
– širina od 35 do 150 mm u simplex i od 35 do 75 u duplex varijanti
– dužina od 50 do 200 mm

Zapremina usipnog koša je 30l

Brza i laka izmena delova pri prelasku sa formata na format.
Za doziranje tečnih proizvoda u osnovnoj varijanti je predviđen klipni dozator KD.
Dozator može biti u simplex i duplex varijanti u zavisnosti od traženog kapaciteta.
Zapremina usipnog koša je 30l.
Radi obezbeđivanja doze u granicama neophodno je održavanje nivoa proizvoda u usipnom košu konstantnim.
Sve funkcije koje mašina obavlja kao su praćene odgovarajućim senzorskim podsistemom.

Upravljanje procesom rada preko PLC-a

Upravljanje procesom rada preko PLC-a, sa ugrađenim SIEMENS HMI-om .
Najbolji materijali osiguravaju maksimum kvaliteta i visoku tačnost.
Tačno mehaničko i električno uputstvo, sertifikati materijala.

Opcija

Težinski kontrolni (checkweighing) sa odbacivanjem nekorektnih kesica
Ink jet printer
Easy open
Thermo printer
Metal detektor
Izlazni transporter
Doziranje preko masenih merača
Doziranje preko magnetnih merača
Doziranje preko peristaltik pumpi