Monoblok za pakovanje kremastih, pastoznih proizvoda i gelova u kutijice


Kapacitet 1200 kutijica/h za kutijice u zavisnosti od viskoznosti krema. Dozator je sa klipnom pumpom zapremine od 15-250ml. Princip doziranja je volumetrijski ,tj. dozira se definisana zapremina.
Klipna pumpa je konstrukcijski izvedena preko tri klamp spojnica, tako da je lako rastavljiva i omogućava brže i lakše održavanje.

Servo motor

Dozator od monoblok mašine može da se zarotira i da se koristi kao nezavisan uređaj.
Monoblok može biti sa uređajem za automatsko prosecanje i zavarivanje Al folije ili sa indukcionim zavarivanjem folije ukoliko je folija u sklopu sa zatvaračem kutijice.
Postavljanje zatvarača u prolazu ili postavljanje cilindrom, pick and place.

Ugrađen SIEMENS HMI

Predlažemo odgovarajući sistem orijentacije i selekcije zatvarača u zavisnosti od tipa zatvarača.
Zatvaranje zatvarača se vrši preko servo motora sa detekcijom momenta zatvaranja.
Sve funkcije koje mašina obavlja kao što su transport kutijica, zatvarača, postavljanje zatvarača, izvršenje funkcija itd. su praćene odgovarajućim senzorskim podsistemom.
Upravljanje procesom rada preko PLC-a, sa ugrađenim SIEMENS HMI-om .
Najbolji materijali osiguraju maksimum kvaliteta i visoku tačnost.
Tačno mehaničko i električno uputstvo, sertifikati materijala.
Brza i laka izmena delova pri prelasku sa formata na format.

Opcija:

  • Odbacivanje nekorektnih boca
  • Servo sistem na pogonu karusela omogućava veću fleksibilinost, bolje performanse, bolju funkcionalnu kontrolu i smanjenje buke u radnom okruženju
  • Etiketiranje
  • Ink jet printer