Automatske linije

Automatske linije su kompletno razvijene i napravljene u našoj proizvodnji. Uspešne su od samog starta i čvrsto zauzele poziciju na tržištu.
Sastoje se od pojedinačnih mašina: punilice, postavljačice, zatvaračice i etiketirke.
Svaka od pojedinačnih mašina je laka za integraciju u postojeći sistem ili liniju za pakovanje.
Kapacitet naših linija je do 4000 b/h.

Visoki zahtevi

Automatske linije su pogodne za rad u petrohemijskoj, hemiskoj, prehrambenoj, građevinskoj i farmaceutskoj industriji.
Izrađujemo linije za abrazivne i agresivne tečnosti.
Proces punjenja, doziranja naročito mora da zadovolji visoke zahteve.
Naše punilice iz serije ALP Vam omogućavaju doziranje različitih tipova proizvoda bezbedno i precizno.
Bilo da su servo, mehaničke ili pneumatske, bilo da je reč o plastičnoj ili staklenoj boci sa našim punilicama omogućavamo Vam bezbedna i dokazana rešenja.
Modularni linearni dizajn ove punilice je posebno pogodan za česte izmene formata i male serije.
U osnovnoj verziji punilice su sa klipnim pumpama sa rotacionim ili membranskim ventilima.
Princip doziranja je volumetrijski ,tj. dozira se definisana zapremina.
Progresivno punjenje, omogućuje doziranje proizvoda bez penušanja.

Etiketiranje PE, PET, staklenih boca

Predlažemo odgovarajući sistem orijentacije i selekcije zatvarača sa postavljanjem, u zavisnosti od tipa zatvarača.
Zatvaračica ZTL se izrađuje da prati kapacitet punilice.
Zatvaranje zatvarača se vrši preko servo motora sa detekcijom momenta zatvaranja.
Etiketire iz serije ET služi za etiketiranje PE, PET, staklenih boca.
Maksimalna visina etikete je 250mm.
Za pravilno etiketiranje boce, neophodno je da boca bude pravilno orijentisana prilikom preuzimanja etikete.
U zavisnosti od tipa ambalaže (cilindrične, elipsaste, četvrtaste, itd.) izrađujemo odgovarajuće module za orijentisanje boca.
Sve funkcije koje mašina obavlja kao što su transport boca, zatvarača, postavljanje zatvarača, izvršenje funkcija itd. su praćene odgovarajućim senzorskim podsistemom.
Upravljanje procesom rada preko PLC-a, sa ugrađenim SIEMENS HMI-om.
Tačno mehaničko i električno uputstvo.