Monoblok MBT 1000 – za punjenje, zatvaranje  i trimovanje  PE tuba i punjenje i zatvaranje aluminijumskih tuba

Monoblok mašina MBT 1000 služi za punjenje PE/PVC tuba pastoznih,kremastih proizvoda 10 – 200 ml, zavarivanje tuba na toplo i trimovanje. Takođe, monoblok je konstrukcijom prilagođen i za doziranje i zatvaranje – pertlovanje aluminijumskih tuba.

– Doziranje se preko dozirnog sistema sa jednim dozirnim mestom
– Volumetrijski princip doziranja (doziranje definisane zapremine)

Monoblok mašina je karuselnog tipa, kapaciteta do 1000 tuba/čas, postavljanje tuba se vrši ručno. Upravljački sistem rotacijom dovodi tube u pravilnu poziciju i obezbeđuje tačan položaj grafičkog rešenja tube i pozicioniranje prema markeru.

Gnezda tuba su jednostavno izmenljivi formatni delovi i izrađuju se prema svakom prečniku tuba.
Koračno pomeranje karusela dovodi tube do pozicija na kojima se vrši doziranje, zagrevanje vrha tube, zavarivanje i trimovanje vrha tube kada se radi sa PE/PVC tubama. Za Aluminijumske tube nakon doziranja rotacijom se tube vode na poziciju za predpripremu, i na poziciju za zatvaranje – pertlovanje.
Kada se vrši doziranje i pakovanje PVC/PE tuba moduli koji služe za zatvaranje Al tuba su pasivni i obratno.