Mikser homogenizator za tečne, kremaste, pastozne i viskozni proizvode

Mašina služi za vakuumsko mešanje, disperziju i homogenizaciju medijuma lako-tečnog do pastoznog.
Odlikuje se mirnim, ekonomičnim i pouzdanim radom.
Omniprojekt proizvodi miksere homogenizatore zapremine 15, 50, 100l
Ralzikujemo tri tipa miksera homogenizatora, svaki prilagođen svojim uslovima rada, a to su MH15, MH
50 I MH 100.

MH 100

Radni sud je duplikator sa ugrađenim sistemom za grejanje, temperaturnom regulacijom do 85ºC i sistemom za hlađenje.
Ima tri vrste mešača, a to su ramski, centralni i koloidni mlin.
Ramski i centralni mešač su invertorski regulisani i brzine obrtaja su do 70 o/min.
Brzina koloidnog mlina je do 2800 o/min sa invertorskom regulacijom.
Vakuum instalacija je 85% I izvedena je preko vakuum pumpe.
Podizanje i spuštanje poklopca je elektro-hidrauličko.

MH 60

Mašina se koristi za vakuumsko mešanje, disperziju i homogenizaciju medijuma lako-tečnog do pastoznog u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji
Odlikuje se mirnim, ekonomičnim i pouzdanim radom
Radni sud je duplikator sa ugrađenim sistemom za grejanje, temperaturnom regulacijom do 90ºC i sistemom za hlađenje
Pražnjenje suda vrši se ispuštanjem preko slavine na dnu suda , a podizanjem poklopca sud je pristupačan za pranje
Noseća konstrukcija je izrađena od kiselo-otpornog nerdjajućeg čelika AISI 304
Radna posuda i svi delovu u dodiru sa proizvodom izrađeni su od kiselo-otprornog nerđajućeg čelika AISI 316 L

MH 50

Radni sud je duplikator sa ugrađenim sistemom za grejanje, temperaturnom regulacijom do 85ºC i sistemom za hlađenje.
Ima dve vrste mešača, a to su sidrasti i koloidni mlin.
Sidrasti mešač je invertorski regulisani i brzine obrtaja mu je do 56 o/min.
Brzina koloidnog mlina je do 2800 o/min sa invertorskom regulacijom.
Vakuum se ostvaruje preko ejektora.
Podizanje i spuštanje poklopca je pneumatsko.

MH 15

Mikser homogenizator MH 15 je labaratorijski mikser i služi mahom za proveru tehnologije izrade, a da se ne mora umešavati veća količina proizvoda.
Sve funkcije ima kao i veći mikseri homogenizatori.
Ima dve vrste mešača, a to su sidrasti i koloidni mlin.
Sidrasti mešač je invertorski regulisani i brzine obrtaja mu je do 56 o/min.
Brzina koloidnog mlina je do 2800 o/min sa invertorskom regulacijom.
Vakuum se ostvaruje preko ejektora.
Podizanje i spuštanje poklopca je ručno.