Pržionice kafe – mašina za pečenje kafe

Mašina za pečenje kafe namenjena je za pečenje zrnastih materijala, pre svega za pečenje kafe, a zatim i za pečenje kikirikija, suncokreta, soje, ječma…
Tehnologija pečenja u mašini za pečenje kafe MPK-60 je jednostavna, laka za kontrolu i garantuje konstantni kvalitet pečenja.

Mašina ima 4 elektro motorna pogona

Pogon doboša za pečenje kafe
Ventilator za dim
Ventilator za hlađenje kafe
Pogon stola za hlađenje kafe

Omniprojekt proizvodi tri vrste pržionika

MPK 30 (šarža 60kg/h)
MPK 60 (šarža 120kg/h)
MPK 120 (šarža 240kg/h)
Svaki od pržionika je konstruisan sa adekvatnom snagom grejača i adekvatnim snagama elektro motornih pogona.