Pržionice kafe – mašina za pečenje kafe

Mašina za pečenje kafe namenjena je za pečenje zrnastih materijala, pre svega za pečenje kafe, a zatim i za pečenje kikirikija, suncokreta, soje, ječma…
Tehnologija pečenja u mašini za pečenje kafe je jednostavna, laka za kontrolu i garantuje konstantni kvalitet pečenja.

Mašina ima 4 elektro motorna pogona

Pogon doboša za pečenje kafe
Ventilator za dim
Ventilator za hlađenje kafe
Pogon stola za hlađenje kafe

Omniprojekt proizvodi više pržionika

MPK 1 (šarža 1 kg/h)
MPK 5 (šarža 5 kg/h)
MPK 15 (šarža15 kg/h)
MPK 20 (šarža 20 kg/h)
MPK 30 (šarža 60 kg/h)
MPK 60 (šarža 120 kg/h)
MPK 120 (šarža 240 kg/h)
Svaki od pržionika je konstruisan sa adekvatnom snagom grejača i adekvatnim snagama elektro motornih pogona.