Unipack mašina za pakovanje praškastih proizvoda

Mašina je namenjena za automatsko formiranje kesica sa četiri vara različitih dimenzija u jednom nizu, za pakovanje različitih vrsta proizvoda u prehrambenoj, farmaceutskoj, kozmetičkoj, hemijskoj  i dr. granama industrije. Unipack u simplex varijanti ima kapacitet do 30 kesica u minuti u zavisnosti od tipa folije i dužine kesice.Unipack u duplex varijanti ima kapacitet do 100 kesica u minuti u zavisnosti od tipa folije i dužine kesice. Dimenzije kesica:
– širina od 35 do 150 mm u simplex i od 35 do 75 u duplex varijanti   
– dužina od 50 do 200 mm     

Pogon pužnog dozatora je servo motora

Brza i laka izmena delova pri prelasku sa formata na format.
Za doziranje praškastih proizvoda predviđen je pužni dozator PDTC.
Dozator može biti u simplex i duplex varijanti u zavisnosti od traženog kapaciteta.
Zapremina usipnog koša je 10l.
Pogon pužnog dozatora je servo motora.
Pužni dozator ima svoj mešač usipnog koša.
Puž se konstruiše za davanje najboljih rezultata prema udarnom proizvodu.
Jedan tip puža može pokrivati više tipova proizvoda.
Ukoliko puž ne daje dobre rezultate na drugom proizvodu, konstruiše se se nov puž prema datom proizvodu.

Sve funkcije koje mašina obavlja su praćene odgovarajućim senzorskim podsistemom

Radi obezbeđivanja doze u granicama neophodno je održavanje nivoa proizvoda u usipnom košu konstantnim.
Uz Unipack mašinu sa pužnim dozatorom predlažemo i horizontalni puž HP za autodopunu ili pužni transporter PT.
Sve funkcije koje mašina obavlja su praćene odgovarajućim senzorskim podsistemom.
Upravljanje procesom rada preko PLC-a, sa ugrađenim SIEMENS HMI-om.
Najbolji materijali osiguravaju maksimum kvaliteta i visoku tačnost.
Tačno mehaničko i električno uputstvo, sertifikati materijala.
Brza i laka izmena delova pri prelasku sa formata na format.

Opcija

Težinski kontrolni (checkweighing) sa odbacivanjem nekorektnih kesica
Ink jet printer
Easy open
Thermo printer
Metal detektor
Izlazni transporter