Efikasno pakovanje bez zastoja u procesu rada

Našim kupcima važno je ne samo da imaju najbolju tehnologiju, već i da imaju proizvođača mašine koji brzo reaguje na svaki nepredviđeni događaj, da bi se minimizirali zastoji u procesu pakovanja

Uvek dostupni, uvek na usluzi

Vrednost opreme za pakovanje je, između ostalog, značajno određena i time da li su rezervni delovi, servis, rekonstrukcija i modifikacije obezbeđeni tokom njenog životnog veka. Naš profesionalni servisni tim za prodajnu i postprodajnu podršku dostupan je 12 sati, a odgovor na eventualna pitanja dobićete u roku od 1 radnog dana. Naš tehnički tim pruža usluge telefonski ili video putem, prema radnom vremenu kupca, pa nas kupci rado kontaktiraju ukoliko mašina ima bilo kakvih poteškoća u radu.

U kontekstu industrije 4.0, Omniprojekt mašine poseduju sistem online podrške za upravljanje, ili podešavanje parametara proizvodnje kupca na daljinu, u realnom vremenu.

© Rukovodeći i servisni tim za postprodajnu podršku – sektor Montaža i ispitivanje, Omnirpojekt

Naš model radnog veka Vaše mašine

Početni servis

Od početka maksimalno
Odmah nakon puštanja u rad mašine, naš tim će Vam pomoći da dobijete maksimalne učinke od Vaše opreme. Postajemo odmah Vaša podrška budućeg životnog veka opreme: organizujemo Vaše operatere, prenosimo im znanja, obučavamo ih i podržavamo u radu, kako biste imali nesmetan rad i besprekoran servis

Servis tokom rada

Dug radni vek
Redovno održavanje nije trošak, to je investicija. Redovnim preventivnim i korektivnim aktivnostima, Vaša oprema održava visoke performanse, pouzdanost i kvalitet, a time i dug radni vek. U tu svrhu, obezbeđujemo Vam rezervne delove i brze intervencije.

Produženje životnog veka

Investicija koja ne zastareva
Da bi Vaša oprema ostala savremena i nakon više decenija, radićemo sa Vama i u budućnosti kao što radimo sada. Kako bi Vaša investicija zadovoljavala najnovije zahteve tržišta, radićemo sa Vama na modernizaciji i nadgradnji opreme radi dostizanja najviših performansi pakovanja.

Konsalting radi nadgradnje

Zauvek zajedno
Vaš napredak je za nas merilo našeg uspeha, pa nam je važno da znamo vaše ciljeve, istražujemo vaše rizike i nalazimo alate za Vaš biznis. Zato ćemo Vam predlagati povremene posete, kako bismo zajedno pronašli rešenja za unapređenje efikasnosti Vaše opreme za pakovanje.

Proaktivne usluge

Usluge koje prethode kupovini opreme

Konsultacije sa potencijalnim kupcima
Planiranje i projektovanje rešenja
Ispitivanja pakovanja u razvojnom centru
Reaktivne usluge

Usluge u okviru kupo-prodajnog ugovora

Puštanje u rad
Obuka i instrukcije
Online održavanje, nadzor i intervencije
Follow-up usluge

Usluge nakon realizacije ugovora

Snabdevanje rezervnim delovima
Rekonstrukcija mašine
Modernizacija elektro-upravljačkih sistema

Sopstvena servisna organizacija sa posebno obučenim tehničarima

Naša servisna služba ima kompetencije, stručnost i iskustvo za obavljanje širokog spektra zadataka, od tehničke dokumentacije, instaliranja i renoviranja postojeće opreme, do izmeštanja celih linija i obuke tehničkog osoblja i operatera.

Rešavanje problema u realnom vremenu

Podrška na daljinu

U hitnim situacijama možemo intervenisati online na daljinu. Štaviše, mnoge probleme možemo rešiti u kratkom roku bez dolaska kod Vas – iz naše kancelarije u Vrnjačkoj Banji. To minimizira Vaše zastoje i kašnjenja, nemate nepotrebne troškove i povećavate profit.

© Radni sastanak tehničkog tima
© Sektor za praćenje i intervenciju na daljinu,

Šta Vam donosi podrška na daljinu?

Smanjeno vreme zastoja, jer ne čekate servisere da doputuju i zaustavljaju proizvodni proces za najmanji kvar
Uštede, jer se oprema brzo vraća u radno stanje
Brze i precizne daljinske dijagnoze, zahvaljujući vizuelnoj podršci kamera velike brzine
Iniciranje procesa podrške:
Na osnovu informacija o radu dobijenih direktno sa Vaših mašina, naši stručnjaci u Omniprojektu u stanju su da izvrše u realnom vremenu, na daljinu defektaciju, podešavanje ili otklone kvar.
Komunikacija u toku procesa podrškle:
Internet veza nam omogućava da proaktivno pristupimo interfejsu, kontrolnim sistemima, kamerama ili skenerima u Vašoj mašini. Pored toga, možemo vam odgovoriti na sva vaša pitanja kroz audio-vizuelne pozive.

Zašto Omniprojekt?

Rezervni delovi

Nisu svi rezervni delovi isti. Mi Vam garantujemo visoku dostupnost rezervnih delova

Servis na terenu

U slučaju neplaniranih zastoja naš servisni tim pruža hitne intervencije

Modernizacija opreme

Produžetak radnog veka, ispunjavanje novih standarda, poboljšanje performansi opreme.

Podrška na daljinu

Naš servisni tim može da kontaktira servere na mašinama i interveniše u realnom vremenu 24/7

Stručne konsultacije

Naš inženjeri rado će Vam preneti primere dobre prakse i dodatnih vrednosti

Maksimiziranje opreme

Podizanje performansi tokom projektovanja, puštanja u rad i redovne proizvodnje.

Maksimum kvaliteta i visoka tačnost – Najbolji materijali i ugrađene komponente
Tehnologija industrije 4.0 u oblasti elektronike i servo-upravljanih drajvera.
Preciznost, čak i kada rade visokim performansama i velikom brzinom
Real-time kontrola na daljinu – upravljanje i nadzor bez dolaska kod kupca
Minimalni zastoji u radu – dostupnost rezervnih delova, upravljanje mašinom na daljinu
Modularnost – brza i laka zamena delova prilikom prelaska na drugi format
Kompletan konsalting, softver, mašina i servisa – rešenja po meri kupca
Tačno mehaničko i električno uputstvo + sertifikati materijala.
Kese i kesice

Tokom automatskog procesa pakovanja, kese se formiraju od ravnog, valjanog lisnatog materijala sa rolne, što omogućava proizvodnju širokog spektra oblika i veličina kesa. (za tečne, kremaste, praškaste, zrnaste i dr proizvode)

Boce i bočice

Naša oprema jednako efikasno pakuje i standardnu i kastomizovanu ambalažu: staklene i PE bočice do 250ml, boce u prehrembenoj i petrohemijskoj industriji i boce za kućnu hemiju (za tečne, kremaste, viskozne i dr. proizvode)

Tegle, kutije i tube

Proizvođači i prodavci kremastih i pastoznih prehrambenih, ili kozmetičkih proizvoda, koriste tegle i tube jer olakšavaju potrošaču korišćenje proizvoda, uz malo otpada i produžavaju rok upotrebe proizvoda

Kante i burad

Burad, kante i kanisteri su danas najpopularnija opcija za industrijsko skladištenje, zato što pružaju odlične prednosti kupcima: Posebno su pogodna opcija za skladištenje prehrambenih proizvoda u lancu snabdevanja potrošača hranom i pićem.

Farmacija

Unapređujući biznis naših kupaca stvorili smo mašine koje doprinose razvoju farmaceutske industrije i specijalizovali se za mašine koje zadovoljavaju GMP standard

Prehrana

Ambalaža za hranu mora da atraktivno predstavi proizvod na prodajnom mestu i da na siguran sanitarni način održi kvalitet proizvoda do trenutka upotrebe. 

Hemija

Uslovi u hemijskoj industriji su po pravilu teški, a oprema za pakovanje je sa posebnim zahtevima, koji se ne mogu ispuniti „standardnim rešenjima“. 

Petrohemija

U petrohemijskoj industriji prilokom pakovanje proizvoda (od korozivnih prahova do viskoznih ulja) najvažniji je kontinuiran i pouzdan rad svih modula u okviru linije

Kozmetika

U okviru raznovrsne lepeze proizvoda iz sektora kozmetike, Omniprojekt nudi najsavremenije tehnologije, istovremeno prateći budući razvoj

Građevina

Mašine za automatizaciju procesa pakovanja proizvoda u građevini obuhvataju: mašine za doziranje, zatvaranje, obmotavanje, etiketiranje, paletiziranje i dr.

Želite li više informacija o našim proizvodima, ili da dopunite postojeću liniju za pakovanje?

Naš stručni tim će se rado uključiti u proces konsultacija za Vašu novu ili postojeću opremu.