+381 36 631 610 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Kraljevačka 115, Novo Selo, Vrnjačka Banja, Srbija
Standard
GMP
ISO
9001:2015
Broj #1
u Srbiji
Kontaktirajte Nas

Mikser homogenizator za tečne, kremaste, pastozne i viskozni proizvode

Mikser homegenizator

za tečne, kremaste, pastozne i viskozne proizvode

Mašina služi za vakuumsko mešanje, disperziju i homogenizaciju medijuma lako-tečnog do pastoznog.
Odlikuje se mirnim, ekonomičnim i pouzdanim radom.
Omniprojekt proizvodi miksere homogenizatore zapremine 15, 50, 100l
Ralzikujemo tri tipa miksera homogenizatora, svaki prilagođen svojim uslovima rada, a to su MH15, MH
50 I MH 100.

MH 100

Radni sud je duplikator sa ugrađenim sistemom za grejanje, temperaturnom regulacijom do 85ºC i sistemom za hlađenje.
Ima tri vrste mešača, a to su ramski, centralni i koloidni mlin.
Ramski i centralni mešač su invertorski regulisani i brzine obrtaja su do 70 o/min.
Brzina koloidnog mlina je do 2800 o/min sa invertorskom regulacijom.
Vakuum instalacija je 85% I izvedena je preko vakuum pumpe.
Podizanje i spuštanje poklopca je elektro-hidrauličko.

MH 50

Radni sud je duplikator sa ugrađenim sistemom za grejanje, temperaturnom regulacijom do 85ºC i sistemom za hlađenje.
Ima dve vrste mešača, a to su sidrasti i koloidni mlin.
Sidrasti mešač je invertorski regulisani i brzine obrtaja mu je do 56 o/min.
Brzina koloidnog mlina je do 2800 o/min sa invertorskom regulacijom.
Vakuum se ostvaruje preko ejektora.
Podizanje i spuštanje poklopca je pneumatsko.

MH 15

Mikser homogenizator MH 15 je labaratorijski mikser i služi mahom za proveru tehnologije izrade, a da se ne mora umešavati veća količina proizvoda.
Sve funkcije ima kao i veći mikseri homogenizatori.
Ima dve vrste mešača, a to su sidrasti i koloidni mlin.
Sidrasti mešač je invertorski regulisani i brzine obrtaja mu je do 56 o/min.
Brzina koloidnog mlina je do 2800 o/min sa invertorskom regulacijom.
Vakuum se ostvaruje preko ejektora.
Podizanje i spuštanje poklopca je ručno.

Mikser homogenizator za tečne, kremaste, pastozne i viskozni proizvode12