+381 36 631 610 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Kraljevačka 115, Novo Selo, Vrnjačka Banja, Srbija
Standard
GMP
ISO
9001:2015
Broj #1
u Srbiji
Kontaktirajte Nas

Dozator za burad

Poluautomatska mašina za doziranje tečnosti u burad

Poluautomatska mašina je namenjena za doziranje motornog ulja u pripremljenu ambalažu – burad.
Proizvod koji se puni transportuje se cevovodom od tanka preko pumpe kojom se upravlja invertorski.

Sklop cilindara dozirnog ventila

Pokretna mehanička ruka služi da dozirni sistem dovede u poziciju za utakanje sirovine. Ona na sebi „nosi“ dozirni sistem koji treba pozicionirati iznad otvora na buretu.

Dozirni sistem je sklop cilindara dozirnog ventila i nosača sa priključnim mestima za instalaciju – za napajanje.

Dozira proizvod do zadate težine

Burad sa paletom se postavljaju na platformu vage.
Elektronska vaga sa četiri merne ćelije je kapaciteta od 1.2t i dovoljnih dimenzija da moze prihvatiti euro paletu.

Kada vaga odmeri zadatu meru za grubo doziranje pumpa se prebacuje na manju brzinu i manjim protokom dozira proizvod do zadate težine.