Reaktori, Procesni sudovi, Premix posude

Procesna oprema koja kupcu olakšava proizvodnju, donosi visoki profit uz niska ulaganja i brzu isporuku

Ekonomski prihvatljiv dizajn, napredna tehnologija, jednostavan rad i izdržljivost

Omniprojekt nudi kompletan asortiman pripremnih linija pogodnih za bilo koji tehnološki proces farmaceutske proizvodnje: REAKTORI (reaktorske posude, posude pod pritiskom), SUDOVI ZA UMEŠAVANJE (pokretne posude pod pritiskom, za mešanje), PREMIX POSUDE (rezervoari za mešanje sa/bez predgrevanja i hlađenja). U zavisnosti od zahteva kupca, prave se u varijanti sa ili bez uređaja za grejanje i hlađenje.

Opcionalno: Verzija postavljena na merne ćelije, za merenje i tačan prikaz medijuma koji se nalazi u sudu; SCADA sistem za povezivanje procesnog sistema, automatsko upravljanje i praćenje proizvodnje + Razvoj softvera za SCADA sistem

Precizna završna obrada i visok kvalitet materijala obezbeđuju aseptičnu proizvodnju lekova, u skladu sa GMP standardima

Miran, ekonomičan i pouzdan rad
Jednostavni za čišćenje
Dug radni vek
Proizvodi koji se procesuiraju:
Tečni, kremasti, praškasti i dr. proizvodi
Grane industrije:
Farmacija, Građevina, Hemija, Naučna istraživanja i dr.
Kapacitet:
Reaktori 200-1.000l; Sudovi 15, 60, 120l

Benefiti

MALI UGRADNI PROSTOR

Kompaktna konstrukcija mašine omogućava postavljanje i rad u prostoriji manjih dimenzija

FINANSIJSKA ISPLATIVOST

Brz povratak investicije + Minimalni zastoj (obezbeđen servis i rezervni delovi)

LAKO ODRŽAVANJE

Kvalitetni materijali + savremena konstrukcija sa jednostavnom zamenom delova

Reaktori

Vrsta proizvoda:Otopine, Sirupi, Suspenizije
Namena:Proizvodnja tečnih farmaceutskih proizvoda, uz mogućnost jednostavnog pranja i održavanja
Sud:Vertikalni, sa duplikatorskim plaštom za temperiranje proizvoda, dizajniran bez mrtvih uglova, polirano ogledalo, geometrija omogućava lako čišćenje i održavanje i kompletno pražnjenje suda
Kapacitet:200 – 1.000l
Mešač:Turbinski (postavljen sa gornje strane suda), Magnetni (postavljen na dnu suda)
Temperiranje proizvoda:Reaktorska posuda sa duplikatorskim plaštom za indirektno zagrejavanje medijuma na temperaturu do 95°C, hlađenje do 25°C
Temperatura:Meri se sondom ( ili termometrom), reguliše se PID regulatorom
Materijal:Nerđajući čelik AISI 316 L (sud u kontaktu sa proizvodom) sa površinom poliranom do ogledala finoće Ra< 0,8 µm
Nerđajući čelik AISI 304 (noseća konstrukcija)
Priključci suda:za potpuno pražnjenje sa leptir slavinom, manometer, sigurnosni ventil
Kontrola:Komande i display montirani na sudu
Čišćenje:Lako, opremljen sa dve kugle za CIP, za pranje i ispiranje suda

Procesni sudovi

Namena:Umešavanje farmaceutskih proizvoda po recepturi kupca
Sud:Sa ili bez duplog omotača, sa sistemom za predgrevanje, kontrolom temperature do 95°C i rashladnim sistemom, sa nadpritiskom ili vakumom
Kapacitet:25l, 60l, ili 120l
Mešač:Centralni mikser, Ramni mikser, ili Magnetni mikser (na dnu posude)
Priključci:Svi priključci su izvedeni sa tri-klamp vezama, sa zaptivkama od VITON®-a
Materijal:Nerđajući čelik AISI 316 L (sud u kontaktu sa proizvodom) sa površinom poliranom do ogledala finoće Ra< 0,8 µm
Nerđajući čelik AISI 304 (noseća konstrukcija)
Standardi:GMP usaglašen
Čišćenje:Lako, opremljen sa dve kugle za CIP, za pranje i ispiranje suda

Ključne karakteristike

Jednostavan za pražnjenje, jer nema „mrtvih uglova“
Maksimum kvaliteta i visoka tačnost – Najbolji materijali i ugrađene komponente
Svi delovi u dodiru sa proizvodom od kiselo-otprornog čelika AISI 316 L
Pristupačan za čišćenje i ispiranje suda, opremljen sa dve kugle za CIP
Minimalni zastoji u radu – dostupnost rezervnih delova, upravljanje mašinom na daljinu
Noseća konstrukcija od kiselo-otpornog nerdjajućeg čelika AISI 304
 • Merne ćelije (za merenje i tačan prikaz medijuma koji se nalazi u sudu) + Integracija sa automatskim sistemom za upravljanje, kontrolu i praćenje procesa
 • Magnetni mešač postavljen na dnu suda
 • SCADA sistem za povezivanje procesnog sistema, automatsko upravljanje i praćenje proizvodnje (Procesni sistem je potrebno cevovodom povezati, a ceo sistem je deo sinoptičkog prikaza na SCADA sistemu) + Razvoj softvera za SCADA sistem
 • Pokretni CIP sistem za pranje procesne opreme
 • Generator pare i instalacija pare sa ventilima
 • Vakuumski sistem za transport sitno granulastih i praškastih formi

Parametri koji se prate/podešavaju na Sistemu za upravljanje, kontrolu i praćenje procesa:

 1. Temperatura u sudu
 2. Temperatura medija koji se tretira
 3. Nadpritisak/Vakum u sudu
 4. Brzina mešača
 5. Brzina mlina

Naša procesna oprema može biti projektovana i proizvedena prema stvarnim potrebama kupaca

Naša procesna oprema ima funkcije zagrevanja, automatske kontrole temperature, očuvanja toplote i mešanja. Naši kupci najviše su zadovoljni prednostima brzog prenosa toplote, prilagođavanja velike temperaturne razlike i praktičnog čišćenja.

Srodne mašine

V MIKSER

MEŠANJE PRAŠKASTIH, ILI SITNOZRNASTIH MATERIJALA U HOMOGENU MASU
Mikser za homogeno mešanje praškastih, ili sitnozrnastih materijala u homogenu masu, prema propisanoj tehnologiji kupca

UNIPAK

PAKOVANJE TOPLIH FORMI U KESICE – ZA VELIKI ILI MALI BIZNIS
Kompaktna mašina za doziranje viskoznih proizvoda u toplom stanju, u kesicu sa 4 vara koja se automatski formira u toku pakovanja

MIKSER HOMOGENIZATOR

Vakuumsko mešanje, disperzija i homogenizacija do 120 litara.
Procesna mašina izrađena od nerđajućeg čelika, za vakuumsko mešanje, disperziju i homogenizaciju, od lako-tečnih do pastoznih medijuma.
© Žarko Todorović, dipl.el.inž. Lider sektora prodaje

Želite li više informacija o našim proizvodima, ili da dopunite postojeću liniju za pakovanje?

Naš stručni tim će se rado uključiti u proces konsultacija za Vašu novu ili postojeću opremu.