Da li investirati u mašinu za pakovanje?

10 ključnih argumenata koje treba razmotriti pre odluke o investiciji u opremu za pakovanje

Većina proizvodnih firmi svesna je da automatizacija procesa pakovanja može biti korisna, ali mnogi mogu biti skeptični zbog ulaganja unapred. Ovo je razumljivo jer kompanije moraju da kalkulišu sve troškove, koristi i rizike pre nego se odluče za veliku investiciju. Da bismo im pomogli u odluci, ovaj članak govori o glavnim prednostima mašina za pakovanje, odnosno o 10 ključnih argumenata koje treba razmotriti pre odluke o investiciji u opremu za pakovanje:

1. Rast potražnje na tržištu

Po nominalnoj vrednosti, rast potražnje je znak da vaše preduzeće radi nešto kako treba. Više porudžbina znači da imate zadovoljne klijente i da možete da se radujete većem profitu. Međutim, kao što će svaki menadžer proizvodnje potvrditi, rastuća potražnja donosi određene probleme ako kompanija nema kapacitet da se nosi sa njima.

Dodatni troškovi rada, uska grla i nedostatak osoblja mogu dovesti do manjeg profita, propuštenih rokova i problema sa kvalitetom, naročito ako se žrtvuje preciznost zarad brzine. Ako vaše poslovanje ne može da prati tempo, prodavci mogu potražiti kod Vaše konkurencije. Pored toga, kompanija može uložiti sredstva u obuku privremene radne snage, a da posle ti radnici odu kod konkurenta.

Automatizacija vam može pomoći da brzo povećate obim proizvodnje, posebno ako predviđate rast i kupujete mašine za pakovanje koje se mogu lako nadograditi.

U Omniprojektu možete kupiti novu, ili nadograditi staru mašinu za pakovanje, kako biste povećali obim proizvodnje bez ugrožavanja kvaliteta. (prim. Prev.)

2. Smanjenje troškova radne snage

Za većinu preduzeća radna snaga je skupa, posebno kada uzmete u obzir doprinose, regres, bolovanje, obuku i penziju. Zapošljavanje više radnika radi povećavanja obima proizvodnje može smanjiti profit. Šta se dešava ako preduzeće treba da plati rad van radnog vremena  ili da plati radnike kada rade poslove van opisa radnog mesta?

Mašine za pakovanje mogu da rade i u pomenutim slučajevima, jer mašinama treba samo nekoliko operatera. Preduzeće ne mora da brine o smenama i može da preraspoređuje osoblje na produktivnije poslove koji takođe dodaju vrednost, kao što su korisnička podrška, upravljanje i održavanje. Sve u svemu, automatizacija pakovanja smanjuje troškove, ali zapravo povećava proizvodnju i kvalitet.

3. Smanjenje škarta i odbačenih proizvoda

Ljudi prave greške, što neminovno dovodi do dodatnog škarta, oštećenih proizvoda i korišćenja više materijala nego što je potrebno za pakovanje proizvoda. Ovo se vremenom povećava i može značajno uticati na profit.

Automatske mašine za pakovanje rade sa visokim preciznošću, smanjujući rasipničko prepunjavanje i nedovoljno punjenje, što može dovesti do odbijanja proizvoda ili čak pravnog postupka od strane inspekcije. Mašine za umotavanje koriste manje potrošnog materijala, dok automatizovane mašine za zatezanje zatvarača, proizvode manje kapica koje se loše uklapaju koje mogu dovesti do curenja ili kvarenja. Jednako važno, automatizacija takođe čini osiguranje kvaliteta mnogo lakšim.

4. Unapređenje kvaliteta

Ljudi su prirodno nedosledni. Prepunimo kontejnere, oštetimo ambalažu, pogrešno nalepimo etikete ili ne zategnemo dovoljno poklopce. Pošto ovo troši proizvode i može uznemiriti kupca, preduzeća na kraju zapošljavaju dodatno osoblje za osiguranje kvaliteta i pokušavaju da uđu u trag greškama koje se ponavljaju da vide da li je obuka problem.

Pošto automatizacija daje dosledne rezultate, a performanse mašine ne opadaju zbog umora ili dosade, obezbeđenje kvaliteta postaje mnogo lakše.

5. Veća brzina pakovanja

Naravno, jedan od glavnih razloga za ulaganje u mašine za pakovanje je taj što one mogu povećati kapacitet uz smanjenje troškova i poboljšanje efikasnosti. Mnogo je lakše povećati i smanjiti kapacitet proizvodnje u slučaju kada potražnja varira.

Mašina za pakovanje sama po sebi ne može uvek da poboljša brzinu ili efikasnost, a preduzeće će možda morati da proceni ceo svoj proizvodni proces. Međutim, iskustva uspešnih kompanija dokazuju da se dodavanje prave mašine za pravi proces vrlo brzo isplati.

6. Smanjenje povreda radnika

Poslovi pakovanja su bezbrojna ponavljanja jednostavnih pokreta, u kojima se operateri mogu mentalno zamoriti i dovesti do povreda i nezgoda, samo zato što ljudi izgube fokus. Osim moralnih problema, ovo može rezultirati odsustvom sa posla, isplatom bolovanja i nadoknadom ako sud utvrdi da je kompanijina greška.

Automatizacija uklanja radnike iz zadataka koji se ponavljaju i smanjuje količinu dizanja teških tereta, povećavajući produktivnost uz smanjenje povreda i nezgoda.

7. Zadržavanje konkurentosti

Jedna od realnosti pakovanja je da sve više kompanija ulaže u automatizaciju, posebno u azijsko-pacifičkom regionu gde zemlje poput Kine, Južne Koreje i Japana napreduju. Danas se ne radi o tome da li kompanija treba da investira u tehnologiju pakovanja, već „kako“. Sada, kompanije moraju da se zapitaju kako da investiraju, jer ako to ne urade dobro, mogu ih ostaviti nekonkurentnim u godinama koje dolaze.

Bez automatizacije, preduzeće može biti ograničeno na nižu produktivnost u poređenju sa konkurencijom, i teže je reagovati na promenljiva tržišta. Automatizovani sistemi za pakovanje ne daju preduzećima samo prednost, već im mogu pomoći da prežive.

8. Povećanje zadovoljstva radnika

Veoma mali broj ljudi uživa u poslovima koji se bezbroj puta ponavljaju, već preferiraju nešto što ih mnogo više ispunjava. Za preduzeća, isplata plata i troškova za ove zadatke može isisati profit kada bi iste plate mogle da podrže nekoga u produktivnijoj ulozi.

Automatizacija može osloboditi radnike monotonije i omogućiti im mnogo poslove u službi prodaje, rukoviđenju, rukovanju mašinama ili IT. To dovodi do manje fluktuacije osoblja i većeg broja zaposlenih koji rade na poslovima u kojima uživaju i uz priliku za lični razvoj.

9. Socijalna distanca

Kao rezultat COVID-19, preduzeća širom sveta morala su da se prilagode novim radnim praksama, posebno podržavajući razmak između radnika, odnosno socijalno distanciranje. Neizbežno, razmak zaposlenih je značajno usporio proizvodnju u nizu industrija.

Pošto automatske mašine za pakovanje zahtevaju manje zaposlenih u radnom prostoru, održavanje socijalne distance postaje mnogo lakše, a pritom ubrzava proizvodnju. Uz neizvesnost oko COVID-19, sada je možda pravo vreme da se pogledaju novi pristupi i nadogradnje.

10. Bolje iskorišćenje radnog prostora

Podni prostor košta, a povećanje proizvodnje znači proširenje prostora ili izgradnju novih objekata, uz veće poslovne troškove. Ako želite da povećate kapacitet proizvodnje u istom prostoru, automatizovani sistemi za pakovanje mogu smanjiti površinu vaše proizvodne linije.

Zaključak

Ove prednosti su vam dale uvid u to kako mašine za pakovanje mogu da podrže vaše poslovanje sada i u budućnosti. Kao deo vaše analize troškova i koristi, možete odlučiti kako vaše poslovanje može da maksimizira prednosti automatizovanih sistema.

Automatizacija zahteva planiranje, ali uključivanje iskusnih stručnjaka, kao što su u Omniprojektu, može značajno pomoći. Sa velikim iskustvom u širokom portfoliju poslovnih sektora, možemo vam pomoći da dizajnirate pravi sistem od samog početka. Uzimamo u obzir vaš postojeći prostor i koristimo niz mašina, uključujući transportere i akumulacione stolove.

Najnovije vesti
Kategorije

Ostavite komentar